Alle fortjener meningsfulle opplevelser!

Friluftsliv og fysisk aktivitet i naturen fremmer folkehelse

Opplevelser for alle

Alle Avlastningstjenester
Tilrettelagt undervisning
Tilrettelagt undervisning

Naturen er en unik arena for læring!

Avlastningstjenester
Avlastningstjenester

Vi tilbyr tilrettelagte avlastningstilbud med fokus på friluftsliv og fysisk aktivitet!

Tilrettelagt treningsgruppe
Tilrettelagt treningsgruppe

Fysisk aktivitet styrker hodet!

2 timer 5-15 personer

Mestring i naturen. 


- Vi samarbeider med skoler, kommuner og andre offentlige etater og har tilrettelagte aktiviteter og opplæring for en rekke ulike mennesker.

Hvorfor sitte inne, når det er så mye å lære ute? 

Fysisk aktivitet fremmer kreativitet og skaperevne!

 

Hva med å kombinere trening og fysisk aktivitet med mestring og nye opplevelser i naturen?

Tilrettelagt avlastningstilbud med fokus på friluftsliv og fysisk aktivitet!