Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Avlastningstjenester

Vi tilbyr tilrettelagte avlastningstilbud med fokus på friluftsliv og fysisk aktivitet!

Gjennom flere års erfaring har vi i Fossen Friluft opparbeidet oss solid kompetanse innen friluftslivsaktivteter og helsetjenester. Vårt avlastningstilbud gir en kjærkommen mulighet for mennesker med tilpasningsproblematikk, utfordrende atferd og utviklingshemning til å komme seg ut og i aktivitet. For oss er det en stor lidenskap å formidle naturopplevelser, friluftsliv og mestring i naturen.

I vårt arbeid har vi fokus på sosialt samvær, glede, mestring og kjærlighet til natur og friluftsliv. Fossen Friluft bistår offentlig sektor i å skape et godt og trygt aktivitetstilbud til de som trenger det. Samtidig vil vi inspirere til mer aktivitet og bidra til økt kunnskap om verdien av å ta vare på naturen. Vi ser på friluftsliv som en unik arena for å fremme folkehelse og inkludering i lokalsamfunnet.

Gode relasjoner og gjensidig tillit er viktig. Defor har vi har engasjerte aktivitetsledere som ser brukeren.  Med gode holdninger utviser vi trygghet, samtidig som kommunikasjonen med både bruker og foresatte blir god. Vi skal stimulere til  samhandling mellom deltagerne og til god gruppedynamikk.

Mestring kan oppnås på mange forskjellige måter. Det kan være gjennom enkle dagligdagse gjøremål eller ved spennende opplevelser i naturen. For oss er begge deler like viktig. Det kan gi stor mestringsfølelse å pakke sekken sin selv, kle på seg selv, eller lage sin egen mat. Kombinasjonen av de enkle og de mer utfordrende opplevelsene, er viktig for oss. 

Vi tilbyr gruppeavlastning og 1:1 avlastning, alt etter behov. Selv om vi samarbeider med offentlig sektor er det også mulig å kjøpe plasser hos oss i privat regi. 

 

Mål for tilbudet

  • Mestring gjennom tilrettelagte aktiviteter
  • Nye og spennende opplevelser 
  • Samhandling og glede

 

Spørsmål?

Kontakt oss for en drømmeopplevelse

/no/assets/components/phpthumbof/cache/ff-fbprofile-aa.cb16e752597557a725c6a3a850407b00.jpg

Fossen Friluft

Vi legger vekt på funksjon og ikke diagnose. Hos oss får brukeren være seg selv, samtidig som de blir utfordret både fysisk og mentalt. Aktivitetene vi tilbyr blir tilpasset den enkelte deltager, men skal samtidig være utfordrene. Deltagerne får muligheten til å komme med egne vurderinger, valg og synspunkter. Dette fører til mer selvstendigighet, bedre selvfølelse og følelsen av å bli inkludert. Etter et opphold hos oss skal deltagerne sitte igjen med følelsen å ha vært på tur med venner og være rik på nye opplevelser og glede! 

 

Brukeren står alltid i sentrum. Alle aktivitetene tilrettelegges etter den enkeltes utganspunkt. Deltagerne er med på varierte og spennende opplevelser. 

Forskning viser at det å tilbringe tid i naturen kan motarbeide stress og virker beroligende. Naturen er en arena som passer for alle, og alle fortjener å ta nytte av effekten den kan gi oss!

 

Natur og miljø. Vi mennesker har et helt spesielt og tett bånd til naturen. Det ligger noe grunnleggende i vår biologi som trekker oss ut. Gjennom friluftsliv vil vi skape en annerledes og god opplevelse og bidra til positiv utvikling.

 

Send forespørsel

Ta kontakt for å avtale skreddersydd opplevelse.

Personopplysninger

Opplevelsen

Tilleggsopplysinger

Spesifiser gjerne litt mer om hva du ønsker deg. Reiser du med barn er det fint om du opplyser om alder på avreisetidspunkt