I vårt arbeid har vi fokus på sosialt samvær, glede, mestring, kjærlighet til natur og friluftsliv. Jf. utredningen fra Direktoratet for naturforvaltning (2003-2004) ønsker vi å være en aktør som kan bistå offentlig sektor i å utvide aktivitetstilbudet, inspirere til mer aktivitet og å bidra til en økt forståelse av verdien av å ta vare på naturen. Vi ser friluftsliv som en unik arena for å fremme folkehelse og inkludering i lokalsamfunnet. 

Vi ønsker å tilrettelegge aktiviteter for alle. Aktivitetene vil variere avhengig av sesong og vær.

 

 

Er dette noe for dere, presanterer vi oss gjerne nærmere! 

Øyangen.jpgSlakkline.jpg

IMG_3451-compressor.jpgIMG_3452-compressor.jpg