Naturskolen

Naturskolen

Naturen er en unik arena for læring!

Friluftsliv representerer en effektiv og unik mulighet til å knytte bånd og komme tett på mennesker.

Ved å dele naturopplevelser gjennom turer og aktiviteter blir vi godt kjent med hverandre. Vi forstår bedre den enkelte eleven og kan tilpasse kommunikasjon og opplæring svært godt. Vi er opptatt av at elevene skal opparbeide gode erfaringer ved hjelp av praktisk læring og deltagelse. Hos oss får eleven være seg selv, samtidig som den blir utfordret både fysisk og mentalt. Vi vektlegger funksjon og ikke diagnose!

For mange er teoretisk og abstrakt læring en utfordring. Dersom man kan kombinere praktiske erfaringer med teori, vil man straks få et annet forhold til teorien. Den blir mindre abstrakt og dermed  enklere å forstå. 

For oss er kontekstuell læring helt sentralt.  Elevene er med ut og lærer gjennom praktisk deltakelse. Her skaper eleven sine egne erfaringer, som kan tas med tilbake til hverdagen. Vi er delaktive i læringen og har fokus på at samhandling mellom lærer og elev skal være god. 

Forskning viser at barn som er fysisk aktive før og etter ny læring, har et bedre læringsutbytte. Fysisk aktivtet bedrer de kognitive evnene våre. 

For mange er en slik praktisk tilnærmingen til læring, en kjærkommen mulighet for en bedre skolehverdag og ikke minst for å bedre elevenes fysiske helse. 

 

Vi har fokus på :

  • Mestring gjennom tilrettelagte aktiviteter
  • Kontektsuell læring
  • Læring gjennom praktisk arbeid 
  • Samhandling og glede 
  • Kombinasjon av teori og praksis
  • Fysisk aktivitet
  • Læring og aktiviteter på elevens premisser. 

Vi bruker den didaktiske relasjonsmodelen i arbeidet vårt, og har klare målsetninger for hva vi ønsker å oppnå. Elevene får også være med å forme disse målene. 

Spørsmål?

Kontakt oss for en drømmeopplevelse

/assets/components/phpthumbof/cache/ff-fbprofile-aa.cb16e752597557a725c6a3a850407b00.jpg

Fossen Friluft

Bruk av kropp og sanser, gir flere knagger å henge kunnskapen på!

 

John Dewey- "Learning By Doing"

Dette er i høyeste grad aktuelt i dagens samfunn

Send forespørsel

Kontakt oss for et skreddersydd opplegg som passer dere! Om du ønsker kan du også ringe oss på 98 90 22 90 eller sende oss en e-post

Personopplysninger

Opplevelsen

Tilleggsopplysinger

Spesifiser gjerne litt mer om hva du ønsker deg. Reiser du med barn er det fint om du opplyser om alder på avreisetidspunkt