Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Naturskolen på Ringkollen

Naturskolen på Ringkollen

- En skolehverdag med fokus på mestring og glede!

Friluftsliv representerer en effektiv og unik mulighet til å knytte bånd og komme tett på mennesker.

Ved å dele naturopplevelser gjennom turer og aktiviteter blir vi godt kjent med hverandre. Vi lærer å forstå hverandre og kan slik tilpasse kommunikasjon og opplæring svært godt. Vi er opptatt av at elevene skal opparbeide gode erfaringer ved hjelp av praktisk læring og deltagelse. Hos oss får elever være seg selv, samtidig som de blir utfordret både fysisk og mentalt. Vi vektlegger funksjon og ikke diagnose!

For mange er teoretisk og abstrakt læring en utfordring. Dersom man kan kombinere praktiske erfaringer med teori, vil man straks få et annet forhold til teorien. Den blir mindre abstrakt og dermed  enklere å forstå. 

For oss er kontekstuell læring helt sentralt.  Elevene er med ut og lærer gjennom praktisk deltakelse. Her skaper eleven sine egne erfaringer, som kan tas med tilbake til hverdagen. Vi er delaktive i læringen og har fokus på at samhandling mellom veileder og elev skal være god. 

Fysisk aktivitet er en viktig del av vår hverdag med elevene. Forskning viser at barn som er fysisk aktive før og etter ny læring, har et bedre læringsutbytte. Fysisk aktivtet bedrer de kognitive evnene våre. Fysisk aktivitet kan være alt fra tur i skog og mark, spennende aktiviteter som padling, klartring og sykkling, eller annen lek og morro. 

For mange er en slik praktisk tilnærmingen til læring, en kjærkommen mulighet for en bedre skolehverdag og ikke minst for å bedre elevenes fysiske helse. 

Hvem er Naturskolen for?

Vårt tilbud er til alle elever som trenger en litt annen skolehverdag, enten de går på barne- ungdom- eller videregående skole. Det kan være for en kortere- og lengre periode. En dag i uken eller hver dag.

Bakgrunnen for at noen trenger et alternativ til ordinær skole kan være mange; sosiale-, fysiske-, eller miljø- og kontekstuelle grunner. Årsaken er ikke så viktig for oss. Vi møter elevene der de er. For oss er det viktig å bygge relasjon til elevene, og etablere tett samarbeid med elevens omsorgspersoner, både hjemme og på skolen. Sammen skreddersyr vi et opplegg som møter den enkelte elevs behov. 

Er dere nyskjerrige på tilbudet - ta kontakt med oss for en uformell samtale. 

Vi har fokus på :

  • Mestring gjennom tilrettelagte aktiviteter
  • Kontektsuell læring
  • Læring gjennom praktisk arbeid 
  • Samhandling og glede 
  • Kombinasjon av teori og praksis
  • Fysisk aktivitet
  • Læring og aktiviteter på elevens premisser. 

Vi bruker den didaktiske relasjonsmodelen i arbeidet vårt, og har klare målsetninger for hva vi ønsker å oppnå. Elevene får også være med å forme disse målene. 

Spørsmål?

Det bare å ta kontakt!

/no/assets/components/phpthumbof/cache/ff-fbprofile-aa.cb16e752597557a725c6a3a850407b00.jpg

Fossen Friluft

Bruk av kropp og sanser, gir flere knagger å henge kunnskapen på!

 

John Dewey- "Learning By Doing"

Dette er i høyeste grad aktuelt i dagens samfunn

Send forespørsel

Ta kontakt for å avtale skreddersydd opplevelse.

Personopplysninger

Opplevelsen

Tilleggsopplysinger

Spesifiser gjerne litt mer om hva du ønsker deg. Reiser du med barn er det fint om du opplyser om alder på avreisetidspunkt