Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Alternativ opplæringsarena

Alternativ opplæringsarena

En skolehverdag med fokus på mestring og glede!

Friluftsliv representerer en effektiv og unik mulighet til å oppleve mestring og knytte nye trygge relasjoner. Vi legger til rette for opplæring  gjennom opplevelser, mestring og relasjonsbyggende tiltak.

Ved å dele naturopplevelser gjennom turer og aktiviteter blir vi godt kjent med elevene våre. Vi lærer å forstå hverandre og kan slik tilpasse kommunikasjon og opplæring svært godt. Hos oss får  elevene opparbeidet seg gode erfaringer ved hjelp av praktisk tilnærming og deltagelse. Elevene være seg selv, samtidig som de blir utfordret både fysisk og mentalt. Vi vektlegger funksjon og ikke diagnose!

For mange er teoretisk og abstrakt læring en utfordring og mange elever opplever lite mestring i en ordinær skolehverdag. Vi jobber i tett samarveid med skolene for å bake inn "fag" og ved å tilstrebe en praktisk tilnærming til teori, vil man i større grad oppleve mestring. Den blir mindre abstrakt og dermed  enklere å forstå. 

For oss er kontekstuell læring helt sentralt.  Elevene er med ut og lærer gjennom praktisk deltakelse. Her skaper eleven sine egne erfaringer, som kan tas med tilbake til hverdagen. Vi er delaktive i læringen og har fokus på god samhandling mellom elev, andre elever og veiledere  

Fysisk aktivitet er en viktig del av vår hverdag med elevene. Forskning viser at barn som er fysisk aktive før og etter ny læring, har et bedre læringsutbytte. Fysisk aktivtet bedrer de kognitive evnene våre. Fysisk aktivitet kan være alt fra tur i skog og mark, spennende aktiviteter som padling, klatring og sykling, eller annen lek og morro. Her tilrettelegger vi etter elevenes behov og forutsetninger.

For mange er en slik praktisk tilnærmingen til læring, en kjærkommen mulighet for en bedre skolehverdag og ikke minst for å bedre elevenes fysiske og mentale helse. 

Hvem er alternativ opplæringsarena for?

Vårt tilbud er til alle elever som trenger en litt annen skolehverdag, enten de går på barne- ungdom- eller videregående skole. Det kan være for en kortere- og lengre periode. En dag i uken eller hver dag. Vi tilpasser dager og innhold etter elvens behov.

Bakgrunnen for at noen trenger et alternativ til ordinær skole kan være mange; sosiale-, fysiske-, eller miljø- og kontekstuelle grunner. Vi ser også i dag et økende skolefravær og utenforskap. Årsaken er ikke så viktig for oss. Vi møter elevene der de er. For oss er det viktig å bygge relasjon til elevene, og etablere tett samarbeid med elevens omsorgspersoner, både hjemme og på skolen. Sammen skreddersyr vi et opplegg som møter den enkelte elevs behov. 

Er dere nyskjerrige på tilbudet - ta kontakt med oss for en uformell samtale. 

Vi har fokus på :

  • Mestring gjennom tilrettelagte aktiviteter
  • Kontektsuell læring
  • Læring gjennom praktisk arbeid 
  • Samhandling og glede 
  • Kombinasjon av teori og praksis
  • Fysisk aktivitet
  • Læring og aktiviteter på elevens premisser. 

Vi bruker den didaktiske relasjonsmodelen i arbeidet vårt, og har klare målsetninger for hva vi ønsker å oppnå. Elevene er aktivt med å utforme både planer og mål. For elever med individuell opplæringsplan jobber vi målrettet med de samme målene i samarbeid med skole. 

Spørsmål?

Det er bare å ta kontakt!

/no/assets/components/phpthumbof/cache/lars.58ced57ac0db7fb47e670268c11f71b0.jpg

Lars Hofsmarken

Bruk av kropp og sanser, gir flere knagger å henge kunnskapen på!

 

John Dewey- "Learning By Doing"

Dette er i høyeste grad aktuelt i dagens samfunn

Send forespørsel

Ta kontakt for å avtale skreddersydd opplevelse.

Personopplysninger

Opplevelsen

Tilleggsopplysinger

Spesifiser gjerne litt mer om hva du ønsker deg. Reiser du med barn er det fint om du opplyser om alder på avreisetidspunkt