Snøhule.jpgI vårt arbeid har vi fokus på sosialt samvær, glede, mestring og kjærlighet til natur og friluftsliv. Fossen friluft bistår offentlig sektor i å skape et godt og trygt aktivitetstilbud til de som trenger det. Samtidig vil vil inspirere til mer aktivitet og bidra til økt kunnsskap om verdien av å ta vare på naturen. Vi ser på friluftsliv som en unik arena for å fremme folkehelse og inkludering i lokalsamfunnet. 

 

Filosofi og holdning

Vi møter brukerne som medmennesker. Derfor legger vi stor vekt på funksjon og ikke diagnose. Med gode holdninger ønsker vi å utvise trygghet samtidig som kommunikasjonen med både bruker og foresatte blir god. Vi mennesker har et helt spesielt og tett bånd til naturen. Samfunn og urbaniseringsutviklingen går i et enormt tempo, men vi mener at det ligger noe grunnleggende i vår biologi som trekker oss til naturen. Derfor er vi opptatt av å være ute og å bruke naturen. Gjennom friluftsliv vi vil skape en annerledes og god opplevelse og bidra til positiv utvikling hos brukerne. Vi vil formidle verdien i å ta vare på naturen og har et stort fokus på bærekraftig utvikling. Derfor mener vi det er viktig at barn og ungdom stifter kjennskap til naturen, lærer om miljøvern og hvordan de kan ta bærekraftige valg. Klima og miljø er en av de viktigste politiske spørsmålene i vår samtid. Derfor er derfor viktig at barn og unge lærer om dette på en god måte. Vår filosofi er å legge til rette for trygge naturopplevelser med et lite fotavtrykk.

Læring gjennom tilrettelagte aktiviteter

Vi har stor tro på  læring  gjennom tilrettelagte aktiviteter og mener at friluftslivet gir en unik mulighet for nettopp dette. Gjennom konkrete handlinger oppstår det "problemer"  som må løses,  disse "probleme" er igjen veldig god kilde til læring. Vi brenner for å kunne dele store og gode naturopplevelser i trygge og gode omgivelser. Brukerne står alltid i sentrum og aktivitetene våre er selvfølgelig basert på deltakernes premisser. Hos oss får man oppleve naturen, dyre- og planteliv gjennom vår, sommer, høst og vinter.  Vi gir brukerne opplevelser som klatring, langrenn, alpint, orreleik, padling, overnatting i telt/lavvo, jakt, fiske og etc. For mennesker som har vansker med teoretisk kunnskap er muligheten til læring gjennom slike aktiviteter et godt alternativ.  Forskning viser at det å være ute i naturen motarbeide stress og kan virke beroligende på mennesker. Vi opplever at fysisk aktivitet har en særdeles god virkning og effekt for brukere  med  ekstra overskudd av energi. Samtidig har også de som er mindre bevegelig og som trenger motivasjon og lett press svært god nytte av få mulighet til å bruke kroppen. Aktivitetene vi tilbyr blir tilpasset den enkelte brukeren men  skal  samtidig være utfordrene . På den måten opplever brukeren mestring og  utvikler sine praktiske og motoriske evner.

Mestring i naturen

Vårt hovedmål er å skape  gode mestringsopplevelser. Det skal være  spennende, nye og trygge opplevelser. Vi skal stimulere til  samhandling og til god gruppedynamikk. Vi tror på aktive og engasjerte aktivitetsldere som ser brukeren for den de er. På den måten får vi en god relasjon til våre brukere og oppnår gjensidig tillit. Målene som blir satt er tilpasset hver enkelt bruker. De er målbare, realistiske og enkle. Det er ingen vits å legge lista for høyt,  da det er følelsen av mestring og gode opplevelser som er målet. Men for å oppnå mestring, er det også nødvendig å kunne utfordre og motivere brukeren til å ta i mot nye oppgaver og opplevelser. 

Mestring kan oppnås på mange forskjellige måter. Det kan være gjennom enkle dagligdagse gjøremål eller ved spennende opplevelser i naturen. For oss er begge måter like viktig. Det kan føles veldig godt å pakke sekken sin selv, kle på seg selv, få lov til å ta egne valg og få tenke selv. Våre brukere skal få muligheten til å komme med egne vurderinger, valg og synspunkter. På den måten lar vi de få skape sine egne erfaringer. Dette fører til at brukeren blir mer selvstendig, får bedre selvfølelse og føler seg mer inkludert. 

Etter et opphold hos oss skal ikke brukeren sitte igjen med følelsen av at han/hun har vært på avlastning. Brukeren skal sitte igjen med følelsen av at han/hun har vært på tur med venner og være rik på opplevelser og glede! 

Vi tilbyr gruppeavlasting og 1-1 avlastning. Vi samarbeider med offentligsektor men det er også mulig  å få plasser hos oss i privatregi. 

Ta kontakt om dere ønsker mer informasjon angående våre tilbud!