Snøhule.jpgI vårt arbeid har vi fokus på sosialt samvær, glede, mestring, kjærlighet til natur og friluftsliv. Jf. utredningen fra Direktoratet for naturforvaltning (2003-2004) ønsker vi å være en aktør som kan bistå offentlig sektor i å utvide aktivitetstilbudet, inspirere til mer aktivitet og å bidra til en økt forståelse av verdien av å ta vare på naturen. Vi ser friluftsliv som en unik arena for å fremme folkehelse og inkludering i lokalsamfunnet. 

 

Filosofi og holdning

Våre tanker om etikk gjenspeiler seg i de tilbudene vi leverer. Vi møter brukerne som medmennesker. Derfor legger vi også stor vekt på funksjon og ikke diagnose. Med gode holdninger ønsker vi å utvise trygghet samtidig som kommunikasjonen med både bruker og foresatte blir god. Vi mennesker har et helt spesielt og tett bånd til naturen. Samfunn og urbaniseringsutviklingen går i et enormt tempo, men vi mener at det ligger noe grunnleggende i vår biologi som trekker oss til naturen. Derfor er vi opptatt av å være ute og å bruke naturen. Gjennom friluftsliv vi vil skape en annerledes og god opplevelse og bidra til positiv utvikling hos brukerne. Vi vil formidle verdien i å ta vare på naturen og har et stort fokus på bærekraftig utvikling. Derfor mener vi det er viktig at barn og ungdom stifter kjennskap til naturen, lærer om miljøvern og hvordan de kan ta bærekraftige valg. Klima og miljø er en av de viktigste politiske spørsmålene i vår samtid. Derfor er derfor viktig at barn og unge lærer om dette på en god måte. Vår filosofi er å legge til rette for trygge naturopplevelser med et lite fotavtrykk.

Læring gjennom tilrettelagte aktiviteter

Vi har stor tro på  læring  gjennom tilrettelagte aktivitete og mener at friluftslivet gir en unik mulighet for læring. Gjennom konkrete handlinger oppstår det "problemer"  som må løses,  disse "probleme" er igjen veldig god kilde til læring. Vi brenner for å kunne dele store og gode naturopplevelser i trygge og gode omgivelser. Brukerne står alltid i sentrum og aktivitetene våre er selvfølgelig basert på deltakernes premisser. Hos oss får man oppleve naturen, dyre- og planteliv gjennom vår, sommer, høst og vinter.  Vi gir brukerne opplevelser som klatring, langrenn, alpint, orreleik, padling, overnatting i telt/lavvo, jakt, fiske og etc. For mennesker som har vansker med teoretisk kunnskap er muligheten til læring gjennom slike aktiviteter et godt alternativ.  Forskning viser at det å være ute i naturen motarbeide stress og kan virke beroligende på mennesker. Vi opplever at fysisk aktivitet har en særdeles god virkning og effekt for brukere  med  ekstra overskudd av energi. Samtidig har også de som er mindre bevegelig og som trenger motivasjon og lett press svært god nytte av få mulighet til å bruke kroppen. Aktivitetene vi tilbyr blir tilpasset den enkelte brukeren men  skal  samtidig være utfordrende. På den måten opplever man mestring og  utvikler sine praktiske og motoriske evner.