Vi jobber med å utvikle et alternativt arbeidssenter på Ringkollen. Dette skal være for personer som av en eller annen grunn har falt ut av en normal arbeidshverdag. Og der er det mange som  av ulike årsaker har havnet. Mange av disse menneskene er for "friske" til å delta på de ulike tilbudene som allerede finnes for arbeidsavklaring, men for "syke" til å stå i en vanlig arbeidsituasjon. Det er altfor mange som sitter hjemme i dag og føler at de ikke har et tilbud!

Vi ønsker at disse menneskene skal ha noe å gå til, føle tilhørighet og faktisk kjenne på kroppen at de kan utgjøre en forskjell i hverdagen. Noen dager vil vi arbeide med kafedrift, enkle vedlikeholdsoppgaver, stelle dyrene og etc. Andre dager kan vi ha fult fokus på gode natur og mestringsopplevelser. Dette gir igjen en økt selvfølelse og bedre tilhørighet til samfunnet. 

Friluftstliv og fysiskaktivitet har en stor helsefremmede effekt!