Tilrettelagte friluftsaktiviteter

Vi er en aktør som samarbeider med kommuner og offentlig sektor 

Gjennom flere års erfaring har vi i Fossen friluft opparbeidet oss solid kompetanse innen friluftsliv, helse og tilrettelagte aktiviteter for en rekke grupper. Vi er en aktør som arbeider sammen med kommunale og offentlige sektor for å bidra til et større aktivitetstilbud til alle brukergrupper uansett behov. I vårt arbeid har vi fokus på sosialt samvær, glede, mestring, kjærlighet til natur og friluftsliv. Jf. utredningen fra Direktoratet for naturforvaltning (2003-2004) ønsker vi å være en aktør som kan bistå offentlig sektor i å utvide aktivitetstilbudet, inspirere til mer aktivitet og å bidra til en økt forståelse av verdien av å ta vare på naturen. Vi ser friluftsliv som en unik arena for å fremme folkehelse og inkludering i lokalsamfunnet. Våre ansatte har bred friluftsliverfaring, veiledningskompetanse og videreutdannelse innen helsefremming og fra forsvaret. 

Vi ønsker å tilrettelegge aktiviteter for alle. Aktivitetene vil variere avhengig av sesong og vær.

Her er en presentasjon av et av tilbudene vi i dag utfører i sammarbeid med en kommune.

 

Er dette noe for dere, presanterer vi oss gjerne nærmere! 

Øyangen.jpgSlakkline.jpg

IMG_3451-compressor.jpgIMG_3452-compressor.jpg