Kamp Fossen

Kamp Fossen gir garantert både latter, litt frustrasjon og noe å reflektere over

Tenk!

Bryn dine små grå og test gruppens evner til logisk tekning og problemløsning.